คำถวายพระพรที่ 6796
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นศท.คารม บุญภามา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
คำถวายพระพรที่ 6797
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นศท.นฤเบศร์ สิมมา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
คำถวายพระพรที่ 6798
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นศท.กิตติศักดิ์ หล้าศรี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
คำถวายพระพรที่ 6799
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นศท.อาทินันต์ พรมชาติ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
คำถวายพระพรที่ 6800
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นศท.จิรศักดิ์ นามฤทธิ์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
คำถวายพระพรที่ 6801
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นศท. ณัฐพล โสดาลี เลขที่ 22 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีที่1
คำถวายพระพรที่ 6802
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นาย นวพล ศรีโรจน์
คำถวายพระพรที่ 6803
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวธนัชปรินทร์ ภู่ทับทิมและครอบครัว
หน้าแรก .....837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 .....หน้าสุดท้าย